صفحه نخست    بلاگ    ۱۳۹۷/۱۰/۲۹

درآمد دوبی و ایران در سال گذشته

 بلاگ    ۱۳۹۷/۱۰/۲۹  چاپ
درآمد دوبی و ایران در سال گذشته
🔹تجارت دریایی: ۲۰  میلیارد دلار
🔹 ۱۵میلیون‌ جهانگرد با درامد ۳۰ میلیارد دلار
🔹 فرودگاه بین المللی دوبی: ۲۷ میلیارد دلار
🔹۴۲۰هزارپرواز (۱۲۰۰پرواز در۲۴ساعت)
🔹۸۸ میلیون مسافر
🔹۲/۶میلیون تن بار
🔹جمع : ۷۷ میلیارد دلار

🔸کل درآمدنفتی ایران‌ ۴۵ میلیارد دلار