صفحه نخست    اخبار    ۱۳۹۵/۱۲/۲۰

پانی پی شعبات و دفاتر خود را جهانی میکند ....

 اخبار    ۱۳۹۵/۱۲/۲۰  چاپ
پانی پی شعبات و دفاتر خود را جهانی میکند ....
به نام خالق یکتا

در ابتدا تولد یک سالگی پانی پی را شادباش میگوییم اسفند ماه یک ماه ویژه و خاص برای ما میباشد و جا دارد از تمامی مشتریان خوب و فهیم پانی پی که در این یک سال با ما بودند و پانی پی را مورد حمایت خود قرار دادند تشکر و قدردانی کنیم .

به مناسبت تولد یک سالگی پانی پی شعبات خارج کشور یکایک در حال بازگشایی میباشد و این شعبات در حال افزایش میباشد به طوری که در نظر گرفته شده است تمامی کشورهای مهم و توریستی که ایرانیان عزیز حضور دارند شعبات راه اندازی شود .

خبرهای بسیاری خوبی در راه میباشد که ممطئنا همه را سوپرایز خواهد نمود ...

باز هم از تمامی مشتریان عزیز و کاربران بزرگوار که پانی پی را دنبال میکنند و در این مدت در کنار ما بودند تشکر و قدردانی نماییم

با سپاس
گروه پرداخت های بین المللی پانی پی