صدور کارت های اعتباری مجازی ( VCC/ویژه افتتاح حساب )

این نوع از کارت های اعتباری ویژه افتتاح حساب ارزی الکترونیک میباشد , این کارت ها غیر قابل شارژ بوده و فقط دارای اعتبار اولیه جهت وریفای نمودن حساب میباشد .

نکته : به هنگام ثبت سفارش اعلام شود که VCC فوق برای وریفای چه حسابی درخواست شده است چون برای هر حساب یک نوع VCC مختص آن صادر میشود به عنوان مثال پی پال , اسکریل , پی زا هر نوع از حساب ها یک کارت ویژه دارند و حتما به هنگام ثبت سفارش اعلام شود .

هزینه صدور کارت : 15 دلار آمریکا میباشد .
مدت زمان تحویل کارت : 2 ساعت کاری .

پس از ثبت سفارش فیش ریالی روز در پنل کاربری شما صادر میشود و پس از پرداخت اطلاعات کارت در کمتر از 48 ساعت به آدرس ایمیل شما ارسال میشود .